| Om Eksportutvikling | About Export Promotion Consultants |

Export Promotion Consultants LTD ble etablert 1987 og er Norges ledende private messekonsulentfirma for organisering av fellesdeltagelser for norske produsenter og leverandører på fagmesser i utlandet. Selskapet ble innfusjonert i Scanexpo as i 2001.

Export Promotion Consultants LTD har bred bakgrunn fra så vel større som mindre omfattende eksporttiltak i alle deler av Europa samt Fjerne Østen for en rekke bransjer, bl.a:

 • elektronikkindustri
 • båtbransjen
 • landbruksmaskiner
 • elektroindustrien
 • emballasjebransjen
 • underleverandørsektoren
 • storhusholdning
 • trebasert industri
 • fiskeriutstyr
 • byggebransjen
 • plastindustri
 • reiselivsbransjen
 • medisinsk teknikk og IT
Export Promotion Consultants LTD organiserer via et bredt internasjonalt kontaktnett kostnadseffektive og representative fellesstands.


For ytterligere informasjon:
Export Promotion Consultants LTD
c/o Scanexpo AS
Lillestrømveien 994
NO - 1912 Enebakk, Norge

Tel: +47 6492 7109
Fax: +47 6492 6509
E-mail: export@scanexpo.com


Gå direkte til andre messer

© Scanexpo as | mail : office@scanexpo.com | Tel : +47 64 92 71 09 | Fax : +47 64 92 71 09